E4-6 Mikrocomputer software

Kurset afholdes tirsdage og/eller torsdage kl. 12:30 i seminarrum A4-106. Litteraturen vil bestå af scans/kopier fra diverse bøger men især Alan Clements: "Microprocessor Systems Design" (3rd ed).

Med mindre andet meddeles, vil datoer, emner og litteratur følge nedenstående skema.

MM1
Torsdag, 24. marts 2011
Alan Clements: "Microprocessor System Design" (3rd ed), 3.3-3.4, s. 142-160, 170-178, 186-188 og 194-196. Uddrag fra P. J. Fondse's online manual til IDE68k.C→Assembler krydskompilering.
MM2
Torsdag, 31. marts 2011
Alan Clements: "Microprocessor System Design" (3rd ed), 3.1-3.2, s. 131-142, 3.3, s. 160-170, 178-185 og 188-194.C og Assembler i samspil 1.
MM3
Tirsdag, 5. april 2011
Al Kelley og Ira Pohl: "C by Dissection" (4th ed), 12.1-12.6, s. 391-404, 12.8, s. 405-406 (vil blive udleveret efter forelæsningen!). (Også sidste chance for at læse litteraturen til MM2, hvis du ikke allerede har gjort det - den er stadig relevant ved MM3).C og Assembler i samspil 2.
MM4
Tirsdag, 12. april 2011
http://www-106.ibm.com/developerworks/linux/library/l-ia.html. Jeffrey Richter: "Advanced Windows" (3rd ed), 15, s. 697-724. Alessandro Rubini: "Linux Device Drivers" (1st ed), 3, s. 49-52, 8, s. 163-170.Kommunikation med mikrocomputer og eksterne enheder fra PC.
MM5
? 2011
A. M. Lister: "Fundamentals of Operating Systems" (3rd ed), 1-4, side 1-41. Alan Clements: "Microprocessor System Design" (3rd ed), 7.2, side 529-542.Operativsystemer.

Med venlig hilsen

Søren Krarup Olesen
e-mail: sko@es.aau.dk
Sektion for Akustik, Fredrik Bajers Vej 7 B5

Valid HTML 4.01! Valid CSS!