Grænseværdier

Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier er på 85 dB(G) for frekvensområdet 5-20 Hz og 20 dB(A) for frekvensområdet 10-160 Hz. Disse tal gælder indendørs om aftenen og om natten. Om dagen tillades 25 dB(A). I nedenstående figur ses grænserne 85 dB(G) med grønt og 20 dB(A) med blåt. Desuden er vist med rødt den standardiserede gennemsnitlige høretærskel, forlænget stiplet ned i infralydområdet.

Danske grænseværdier for lavfrekvent støj

For frekvenser under 20 Hz sikrer grænseværdierne et lydtryksniveau, der er ca. 10 dB lavere end den gennemsnitlige høretærskel. Mod højere frekvenser passerer grænseværdien den gennemsnitlige høretærskel ved ca. 30 Hz, og den når et niveau 10 dB over den gennemsnitlige høretærskel omkring 70 Hz.

Også andre lande har grænser for infralyd og lavfrekvent støj. Den følgende figur viser grænserne i Danmark (mørk blå), Sverige (sort), Holland (sort stiplet), Tyskland (lys blå stiplet) og Polen (grøn). Desuden er vist et hollandsk forslag (lys blå) samt høretærskelen (rød, rød stiplet).

Forskellige landes grænseværdier for lavfrekvent støj

Grænserne er ikke fuldstændigt sammenlignelige, idet der kan være forskelle i målemetoder og gyldighedstid m.m. Desuden gælder nogle grænser for det samlede frekvensområde, medens andre grænser gælder for hvert af nogle smallere frekvensbånd (1/3-oktav bånd, angivet med cirkler på kurven).